دومین جایزه استارت آپی

 استاد محمدکریم فضلی

دانشگاه گلرنگ، با توجه به لزوم توسعه وترویج کارآفرینی استارت آپی در کشور به عنوان مهم‌ترین رویکرد خودکفایی اقتصادی وصنعتی در کشور و با توجه به رسالت کارآفرینی و توسعه¬‌ی کسب وکار خود، در نظردارد دومین  دوره ی جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی، بنیانگذار فقید گروه صنعتی گلرنگ را درهفتم اردیبهشت ماه  1401برگزار نماید.

اطلاعات تماس 

آدرس  دبیرخانه دومین دوره جایزه استارتاپی استاد محمدکریم فضلی 

خیابان ولیعصر- نرسیده به خیابان زرتشت- کوچه امینی - پلاک 18


شماره تماس :02188807200

واحد دیجیتال مارکتینگ دانشگاه گلرنگ